OGANISATIE

Bestuur

Voorzitter: Paul-David Baarspul (voorzitter@southbeach-nieuwkoop.nl)
Secretaris: Ron Cooper (secretaris@southbeach-nieuwkoop.nl)
Penningmeester: Rene Fransen (penningmeester@southbeach-nieuwkoop.nl

Commissies

Terreincommissaris: Jeroen (terrein@southbeach-nieuwkoop.nl)
Wedstrijden en evenementen: Jeffrey Pietersen (evenementen@southbeach-nieuwkoop.nl)

Contact: info@southbeach-nieuwkoop.nl